"Към въпроса за силата и гъвкавостта на занимаващите се със спортно катерене"


Видиновски, Милен (2005) "Към въпроса за силата и гъвкавостта на занимаващите се със спортно катерене" Юбилеен сборник на ФБАК


 Цел: сравняване качествата сила и гъвкавост при ученици, занимаващи се със спортно катерене и незанимаващи се с този спорт на възраст 10-12 години.
  
 спортно катерене
 
  1237
 Милен Видиновски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/