Няголова М. (1989) Възрастово развитие на психиката в “генетичната психология” на Анри Валон и в “психологията на възрастите” на Спиридон Казанджиев. “Петнадесети пролетен колоквиум проф. Пеньо Русев”, Великотърновски университет, под ред. на Н. Даскалов, Велико Търново, с. 34.


Няголова, Марияна (1989) Няголова М. (1989) Възрастово развитие на психиката в “генетичната психология” на Анри Валон и в “психологията на възрастите” на Спиридон Казанджиев. “Петнадесети пролетен колоквиум проф. Пеньо Русев”, Великотърновски университет, под ред. на Н. Даскалов, Велико Търново, с. 34. Велико Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  12366
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/