Няголова М. (1989) Към психологическото разбиране на феномена “внушение”. сб. Мястото на детето, ученика и учителя в учебно-възпитателната работа, том 1, ИКПУ, под ред. на Л.Гинев и Кр.Мутафчиева, с. 265-271.


Няголова, Марияна (1989) Няголова М. (1989) Към психологическото разбиране на феномена “внушение”. сб. Мястото на детето, ученика и учителя в учебно-възпитателната работа, том 1, ИКПУ, под ред. на Л.Гинев и Кр.Мутафчиева, с. 265-271. Пловдив


 
  Статия
 
 Издадено
  12365
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/