Няголова М. (1989) Някои особености на сугестията и контрасугестията в учебния процес. сб. Интензификация на учебно-възпитателния процес и развитие способностите на учащите се”, Великотърновски университет, под. ред. на М.Люлюшев, с. 101.


Няголова, Марияна (1989) Няголова М. (1989) Някои особености на сугестията и контрасугестията в учебния процес. сб. Интензификация на учебно-възпитателния процес и развитие способностите на учащите се”, Великотърновски университет, под. ред. на М.Люлюшев, с. 101. Велико Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  12364
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/