Няголова М. (1990) Идеите на С.Л.Рубинщайн в съвременната психология. сп. Психология, к. 5, с. 60 - 62, София.


Няголова, Марияна (1990) Няголова М. (1990) Идеите на С.Л.Рубинщайн в съвременната психология. сп. Психология, к. 5, с. 60 - 62, София. София


 
  Отзив
 
 Издадено
  12363
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/