Няголова М. Д. (1990) Симпозиум, посвященный С.Л.Рубинштейну. сп. Психологический журнал, N6, с. 140, Москва.


Няголова, Марияна (1990) Няголова М. Д. (1990) Симпозиум, посвященный С.Л.Рубинштейну. сп. Психологический журнал, N6, с. 140, Москва. Москва


 
  Отзив
 
 Издадено
  12362
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/