Няголова М. (1990) Семинарните занятия по история на психологията и формирането на понятието за психиката. 28 методическа конференция “Въпроси на обучението и възпитанието във ВУЗ”, Пловдивски университет, под ред. на И. Куцаров, с. 171 - 173, Пловдив.


Няголова, Марияна (1990) Няголова М. (1990) Семинарните занятия по история на психологията и формирането на понятието за психиката. 28 методическа конференция “Въпроси на обучението и възпитанието във ВУЗ”, Пловдивски университет, под ред. на И. Куцаров, с. 171 - 173, Пловдив. Пловдив


 
  Доклад
 
 Издадено
  12361
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/