Няголова М. (1992) Личностният подход в концепциите на Анри Валон и С.Л. Рубинщайн за обучението и възпитанието. сб. Личностен подход в педагогическата дейност, ИДНУ, под ред. на Л.Георгиев, с. 77 - 78, Пазарджик.


Няголова, Марияна (1992) Няголова М. (1992) Личностният подход в концепциите на Анри Валон и С.Л. Рубинщайн за обучението и възпитанието. сб. Личностен подход в педагогическата дейност, ИДНУ, под ред. на Л.Георгиев, с. 77 - 78, Пазарджик. Пазарджик


 
  Доклад
 
 Издадено
  12360
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/