Няголова М. (1992) Личностният подход в концепциите на Анри Валон и С. Л. Рубинщайн за обучението и възпитанието - Личностен подход в педагогическата дейност. ИДНУ - Пазарджик, Ред. Лазар Стойчев. Пловдив: Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски". 1992. с. 77 - 78. ISBN 954 – 423-048-3


Няголова, Марияна (1992) Няголова М. (1992) Личностният подход в концепциите на Анри Валон и С. Л. Рубинщайн за обучението и възпитанието - Личностен подход в педагогическата дейност. ИДНУ - Пазарджик, Ред. Лазар Стойчев. Пловдив: Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски". 1992. с. 77 - 78. ISBN 954 – 423-048-3 Пловдив


 
  Доклад
 
 Издадено
  12360
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/