Няголова М. (1993) Две интерпретации на психоаналитичната терминология на Зигмунд Фройд. - Педагогически алманах, к. 1, с. 56 - 67. ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID – 1128078308


Няголова, Марияна (1993) Няголова М. (1993) Две интерпретации на психоаналитичната терминология на Зигмунд Фройд. - Педагогически алманах, к. 1, с. 56 - 67. ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID – 1128078308 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12358
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/