Няголова М., Ц. Христов (1993) Доцент Димитър Василев на 60 години. Педагогически алманах, к. 1, с.130 - 132, Велико Търново.


Няголова, Марияна (1993) Няголова М., Ц. Христов (1993) Доцент Димитър Василев на 60 години. Педагогически алманах, к. 1, с.130 - 132, Велико Търново. Велико Търново


 
  Отзив
 
 Издадено
  12357
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/