Българският възрожденски буквар. Педагого-методически аспекти. В. Търново, Фабер, 2001, с. 240, ISBN 954-775-071-2


Михова, Маринела (2001) Българският възрожденски буквар. Педагого-методически аспекти. В. Търново, Фабер, 2001, с. 240, ISBN 954-775-071-2 В. Търново, Фабер, 2001, с. 240, ISBN 954-775-071-2


 В книгата се прави методически и педагогически анализ на над 50 възрожденски буквари, отпечатани през периода 1792-1878 г.
  Монография
 буквар, метод за ограмотяване, дидактически идеи, възпитателни идеи


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1235
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/