Няголова М. (1997) Ценен принос в методологията на социалната педагогика. Рецензия на книгата на И.Карагьозов и М.Русева “Увод в социалната педагогика”, сп. Образование, к. 1, с.102-103, София.


Няголова, Марияна (1997) Няголова М. (1997) Ценен принос в методологията на социалната педагогика. Рецензия на книгата на И.Карагьозов и М.Русева “Увод в социалната педагогика”, сп. Образование, к. 1, с.102-103, София. София


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12345
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/