Няголова М. (1997) Културно-историческата теория и генетичната психология. сп. Философия, к. 4-5, с. 68-73, София.


Няголова, Марияна (1997) Няголова М. (1997) Културно-историческата теория и генетичната психология. сп. Философия, к. 4-5, с. 68-73, София. София


 
  Статия
 
 Издадено
  12343
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/