Няголова М. (1998) Наръчник по педагогическа психология за плагиати - Образование. 1998. к. 4, с. 94 - 96. ISSN 0861-475X COBISS.BG-ID – 1119657700


Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Наръчник по педагогическа психология за плагиати - Образование. 1998. к. 4, с. 94 - 96. ISSN 0861-475X COBISS.BG-ID – 1119657700 София


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12342
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/