Няголова М. (1998) Призив към българските учени - Образование. 1998. к. 5, с. 90 – 92. ISSN 0861475X COBISS.BG-ID - 1119657700


Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Призив към българските учени - Образование. 1998. к. 5, с. 90 – 92. ISSN 0861475X COBISS.BG-ID - 1119657700 София


 
  Отзив
 
 Издадено
  12341
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/