Няголова М. (1999) Приносът на полицията за доразкриване на плагиатството или руската наука като плячка на преписвача - Образование. 1999. к. 1, с. 108 -112. ISSN 0861475X COBISS.BG-ID – 1119657700


Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Приносът на полицията за доразкриване на плагиатството или руската наука като плячка на преписвача - Образование. 1999. к. 1, с. 108 -112. ISSN 0861475X COBISS.BG-ID – 1119657700 София


 
  Отзив
 
 Издадено
  12340
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/