Няголова М. (1999) Приносът на полицията за доразкриване на плагиатството или руската наука като плячка на преписвача. сп. Образование, к. 1, с. 108 -112, София.


Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Приносът на полицията за доразкриване на плагиатството или руската наука като плячка на преписвача. сп. Образование, к. 1, с. 108 -112, София. София


 
  Отзив
 
 Издадено
  12340
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/