Няголова М., Ц. Тодорова (1999) Диагностика на символната функция на въображението в начална училищна възраст. сп. Начално училище, к. 1, с. 87-91, София.


Няголова, Марияна (1999) Няголова М., Ц. Тодорова (1999) Диагностика на символната функция на въображението в начална училищна възраст. сп. Начално училище, к. 1, с. 87-91, София. София


 
  Статия
 
 Издадено
  12339
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/