Няголова М. (1999) Анри Валон и зрелостта на френската генетична психология - Дом, дете, детска градина. 1999. к. 1 с. 87-91.ISSN 1310 -0580 COBISS.BG-ID – 1119970020


Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Анри Валон и зрелостта на френската генетична психология - Дом, дете, детска градина. 1999. к. 1 с. 87-91.ISSN 1310 -0580 COBISS.BG-ID – 1119970020 София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  12338
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/