Няголова М. (1999) Анри Валон и зрелостта на френската генетична психология. сп. Дом, дете, детска градина, к. 1, с. 87-91, София.


Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Анри Валон и зрелостта на френската генетична психология. сп. Дом, дете, детска градина, к. 1, с. 87-91, София. София


 
  Статия
 
 Издадено
  12338
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/