Няголова М. (1999) С. Л. Рубинщайн за отношението между психологията и педагогиката - Педагогика. 1999. к. 5. с. 86 - 96. 0861-3982 (print) COBISS.BG-ID – 1119662308


Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) С. Л. Рубинщайн за отношението между психологията и педагогиката - Педагогика. 1999. к. 5. с. 86 - 96. 0861-3982 (print) COBISS.BG-ID – 1119662308 София


 
  Статия
 
 Издадено
  12337
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/