Няголова М. (1999) С. Л. Рубинщайн за отношението между психологията и педагогиката. сп. Педагогика, к. 5, с. 86 - 96, София.


Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) С. Л. Рубинщайн за отношението между психологията и педагогиката. сп. Педагогика, к. 5, с. 86 - 96, София. София


 
  Статия
 
 Издадено
  12337
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/