Няголова М. (1999) Семейството - един от факторите за онтогенетичното формиране на личността - Дом, дете, детска градина. VI (4), с. 42 - 47 ISSN: 1312-0580 COBISS.BG-ID - 1143021284.


Няголова, Марияна (1999) Няголова М. (1999) Семейството - един от факторите за онтогенетичното формиране на личността - Дом, дете, детска градина. VI (4), с. 42 - 47 ISSN: 1312-0580 COBISS.BG-ID - 1143021284. София


 
  Статия
 
 Издадено
  12336
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/