Няголова М., З. Кюркчиева (1999) Към проблема за етнопсихологическото изследване на общуването. Сборник в памет на Татяна Колева, под ред. на Г. Симеонова, с.42-44, изд. ДИОС, София.


Няголова, Марияна (1999) Няголова М., З. Кюркчиева (1999) Към проблема за етнопсихологическото изследване на общуването. Сборник в памет на Татяна Колева, под ред. на Г. Симеонова, с.42-44, изд. ДИОС, София. София


 
  Доклад
 
 Издадено
  12332
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/