Niagolova M. (2000) La theorie de l’activite de S. L. Rubinstein et ses relations avec la psychologie europeenne - International Journal of Psychology. 2000. Volume 35. Special Issue 3-4. XXVII International Congress of Psychology, July 23-28, Stockholm: Psychology Press, Francis Group, p.110. ISSN 0020-7594 (Print), 1464-066X (Online); DOI:10.1080/00207594.2000.20000725, CrossRef Citation https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207594.2000.20000725


Няголова, Марияна (2000) Niagolova M. (2000) La theorie de l’activite de S. L. Rubinstein et ses relations avec la psychologie europeenne - International Journal of Psychology. 2000. Volume 35. Special Issue 3-4. XXVII International Congress of Psychology, July 23-28, Stockholm: Psychology Press, Francis Group, p.110. ISSN 0020-7594 (Print), 1464-066X (Online); DOI:10.1080/00207594.2000.20000725, CrossRef Citation https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207594.2000.20000725 Стокхолм, Швеция


 
  Доклад
 
 Издадено
  12330
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/