Niagolova M., D. Tsvetkov (2000) A study of the personality peculiarities within certain groups of the Bulgarian ethnos. Етноси и култури на Балканите, изд. ДИОС, съст. Т.Спиридонов, p. 50-51. Sofia.


Няголова, Марияна (2000) Niagolova M., D. Tsvetkov (2000) A study of the personality peculiarities within certain groups of the Bulgarian ethnos. Етноси и култури на Балканите, изд. ДИОС, съст. Т.Спиридонов, p. 50-51. Sofia. София


 
  Доклад
 
 Издадено
  12329
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/