Niagolova M., Niagolova N. (2000) Le structuralisme en psychologie: l’histoire et l’actualite;. Лингвистика и структура на литературния текст, под ред. на П. Христов, с. 398-404, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново.


Няголова, Марияна (2000) Niagolova M., Niagolova N. (2000) Le structuralisme en psychologie: l’histoire et l’actualite;. Лингвистика и структура на литературния текст, под ред. на П. Христов, с. 398-404, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Велико Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12327
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/