Няголова М. (2001) Онтогенетичните проблеми на психологията в творчеството на Сергей Рубинщайн. сп. Дом, дете, детска градина, к. 3, 23-30, София.


Няголова, Марияна (2001) Няголова М. (2001) Онтогенетичните проблеми на психологията в творчеството на Сергей Рубинщайн. сп. Дом, дете, детска градина, к. 3, 23-30, София. София


 
  Статия
 
 Издадено
  12325
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/