Няголова М., Тодорова Ц. (2001) Въображението - празна дефиниция или съществуваща реалност. сб. Антология. Психологията през ХХ век – Великотърновски измерения, изд. ПАН-ВТ, съст. В.Василкивски и М. Няголова, с. 154-171, Велико Търново.


Няголова, Марияна (2001) Няголова М., Тодорова Ц. (2001) Въображението - празна дефиниция или съществуваща реалност. сб. Антология. Психологията през ХХ век – Великотърновски измерения, изд. ПАН-ВТ, съст. В.Василкивски и М. Няголова, с. 154-171, Велико Търново. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12324
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/