Няголова М. (2001) Послеслов на съставителя, сб. Антология. Психологията през ХХ век, ПАН-ВТ, с. 170-174, Велико Търново. Василкивски В., Няголова М. (2001) сб. Антология. Психологията през ХХ век, ПАН-ВТ, съставители, 176 с., Велико Търново


Няголова, Марияна (2001) Няголова М. (2001) Послеслов на съставителя, сб. Антология. Психологията през ХХ век, ПАН-ВТ, с. 170-174, Велико Търново. Василкивски В., Няголова М. (2001) сб. Антология. Психологията през ХХ век, ПАН-ВТ, съставители, 176 с., Велико Търново Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12323
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/