Няголова М. (2003) Димитър Кацаров и традициите на женевската психологична школа в изследване на узнаването. «Диоген», съставител З. Ангелов, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 100-121, Велико Търново


Няголова, Марияна (2003) Няголова М. (2003) Димитър Кацаров и традициите на женевската психологична школа в изследване на узнаването. «Диоген», съставител З. Ангелов, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 100-121, Велико Търново Велико Търново


 
  Статия
 




 Издадено
  12319
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/