Няголова М., Д. Цветков (2003/2004) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата. сп. Психологически форум, кн. 3, с. 65-74, София.


Няголова, Марияна (2003) Няголова М., Д. Цветков (2003/2004) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата. сп. Психологически форум, кн. 3, с. 65-74, София. София


 
  Статия
 
 Издадено
  12317
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/