Няголова М. (2004) Принос към историята на психологичните знания в Древна Гърция през епохата на Елинизма. «Психология и практика», «Диоген», съставител И. Иванов, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 88 - 121, Велико Търново.


Няголова, Марияна (2004) Няголова М. (2004) Принос към историята на психологичните знания в Древна Гърция през епохата на Елинизма. «Психология и практика», «Диоген», съставител И. Иванов, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 88 - 121, Велико Търново. Велико Търново


 
  Студия
 
 Издадено
  12316
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/