Няголова М. Д. (2004) Психология субъекта: о методологических истоках научного направления А. В. Брушлинского. сб. Инновации в психологии: Материалы третьих психологических чтений «Инновации в психологии» (11-12 сентября 2003 г.), НИЦ БПГУ им. В. М. Шукшина, под ред. на Е. В. Базаркина, Бийск, с. 22-28.


Няголова, Марияна (2004) Няголова М. Д. (2004) Психология субъекта: о методологических истоках научного направления А. В. Брушлинского. сб. Инновации в психологии: Материалы третьих психологических чтений «Инновации в психологии» (11-12 сентября 2003 г.), НИЦ БПГУ им. В. М. Шукшина, под ред. на Е. В. Базаркина, Бийск, с. 22-28. Бийск, РФ


 
  Статия
 
 Издадено
  12315
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/