Няголова М. Д. (2004) С. Л. Рубинштейн и критика социологического холизма в психологии. Образование и изкуство, т. I. под ред. на И. Иванов, Р. Милкова, Г. Цоков, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, стр. 444-447.


Няголова, Марияна (2004) Няголова М. Д. (2004) С. Л. Рубинштейн и критика социологического холизма в психологии. Образование и изкуство, т. I. под ред. на И. Иванов, Р. Милкова, Г. Цоков, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, стр. 444-447. Шумен


 
  Статия
 
 Издадено
  12313
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/