Няголова М., Христов Л., Цветков Д. (2004) Един вероятностен модел за установяване на социална желателност. Сборник научни трудове “Военно-научен форум 2004”, под ред. на Г. Камарашев, т. 2, Издателски център НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, с. 233-237.


Няголова, Марияна (2004) Няголова М., Христов Л., Цветков Д. (2004) Един вероятностен модел за установяване на социална желателност. Сборник научни трудове “Военно-научен форум 2004”, под ред. на Г. Камарашев, т. 2, Издателски център НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, с. 233-237. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12312
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/