Няголова М. Д. (2005) Два подхода к изучению индивидуальности: С. Л. Рубинштейн и А. Валлон. Индивидуальность в современном мире, под ред. на В. В. Селиванов и Н. Е. Мажар, изд. Универсум, Смоленский гуманитарный университет, Смоленск, с. 53 – 57.


Няголова, Марияна (2005) Няголова М. Д. (2005) Два подхода к изучению индивидуальности: С. Л. Рубинштейн и А. Валлон. Индивидуальность в современном мире, под ред. на В. В. Селиванов и Н. Е. Мажар, изд. Универсум, Смоленский гуманитарный университет, Смоленск, с. 53 – 57. Смоленск, РФ


 
  Статия
 
 Издадено
  12310
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/