Няголова М., Д. Цветков (2005) За измеренията на глобализацията и силата на народния дух в едно етнопсихологическо изследване на село Стакевци, Белоградчишко. сб. “Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи. Том Първи: Народопсихология и глобализация”, под ред. на М. Драганов, с. 311 – 332, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.


Няголова, Марияна (2005) Няголова М., Д. Цветков (2005) За измеренията на глобализацията и силата на народния дух в едно етнопсихологическо изследване на село Стакевци, Белоградчишко. сб. “Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи. Том Първи: Народопсихология и глобализация”, под ред. на М. Драганов, с. 311 – 332, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12309
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/