Базаркина Е., Кудинов С., Овчинников Е., Няголова М. (2005) Експериментално изучаване на психологическите особености на любознателността при учащи се от различни националности. «Психология и образование», «Диоген», съставител М. Хаджийски, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 161 - 180, Велико Търново.


Няголова, Марияна (2005) Базаркина Е., Кудинов С., Овчинников Е., Няголова М. (2005) Експериментално изучаване на психологическите особености на любознателността при учащи се от различни националности. «Психология и образование», «Диоген», съставител М. Хаджийски, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 161 - 180, Велико Търново. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12308
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/