Няголова М. (2005) Ролята на психологията в научните програми на традиционните френски социологични школи. Actes du colloque: “La theorie operative et les etudes litteraires et linguistiques”; a la memoire de Christo Todorov, pp. 112 – 127, Presses Universitaires “Saints Cyrille et Methode”, Veliko Turnovo.


Няголова, Марияна (2005) Няголова М. (2005) Ролята на психологията в научните програми на традиционните френски социологични школи. Actes du colloque: “La theorie operative et les etudes litteraires et linguistiques”; a la memoire de Christo Todorov, pp. 112 – 127, Presses Universitaires “Saints Cyrille et Methode”, Veliko Turnovo. Велико Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12307
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/