Няголова М. (2006) Към историята на психологията като общообразователна дисциплина във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Философски факултет, том 7, книга 3, за 2005 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, 143 – 159.


Няголова, Марияна (2006) Няголова М. (2006) Към историята на психологията като общообразователна дисциплина във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Философски факултет, том 7, книга 3, за 2005 г., Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, 143 – 159. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12304
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/