Няголова М. (2007) Онтологическата интерпретация на хуманизма във философските теории на С. Л. Рубинщайн и М. Хайдегер, сб. “Дни на науката ’ 2006”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на И. Харалампиев, изд. “Фабер”, Велико Търново, с.129 – 136.


Няголова, Марияна (2007) Няголова М. (2007) Онтологическата интерпретация на хуманизма във философските теории на С. Л. Рубинщайн и М. Хайдегер, сб. “Дни на науката ’ 2006”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на И. Харалампиев, изд. “Фабер”, Велико Търново, с.129 – 136. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12303
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/