Няголова М. (2007) Култура, личност, поведение: щрихи към теоретичната етнопсихология, сп. Образование, к. 3, София, с. 102 – 112.


Няголова, Марияна (2007) Няголова М. (2007) Култура, личност, поведение: щрихи към теоретичната етнопсихология, сп. Образование, к. 3, София, с. 102 – 112. София


 
  Статия
 
 Издадено
  12302
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/