Няголова М. (2008) Подходи в изследването на социалните представи в руската психология през 30-те години на ХХ век: Лев Виготски и Александър Лурия, сб. “Дни на науката ’ 2007”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на И. Харалампиев, изд. “Фабер”, Велико Търново, с. 260 - 268.


Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Подходи в изследването на социалните представи в руската психология през 30-те години на ХХ век: Лев Виготски и Александър Лурия, сб. “Дни на науката ’ 2007”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на И. Харалампиев, изд. “Фабер”, Велико Търново, с. 260 - 268. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12301
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/