Няголова М. (2008) Отворено писмо, сп. Образование, к. 1, София, с. 95 – 112.


Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Отворено писмо, сп. Образование, к. 1, София, с. 95 – 112. София


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12300
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/