Няголова М. (2008) Писмо до редакцията, сп. Философия, к. 1 – 2, София, с. 83 – 93.


Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Писмо до редакцията, сп. Философия, к. 1 – 2, София, с. 83 – 93. София


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12299
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/