Няголова, М. (2008) Руската наука като плячка на плагиатството – и/ или как за трудовете на руските професори в България се дава званието “доцент”, сп. Образование, к. 3, София, с. 104 – 112.


Няголова, Марияна (2008) Няголова, М. (2008) Руската наука като плячка на плагиатството – и/ или как за трудовете на руските професори в България се дава званието “доцент”, сп. Образование, к. 3, София, с. 104 – 112. София


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12298
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/