Няголова, М. (2008) Приносът на Никола Алексиев в изследването на българското образование, сп. Образование, к. 5, София, с. 87 – 97.


Няголова, Марияна (2008) Няголова, М. (2008) Приносът на Никола Алексиев в изследването на българското образование, сп. Образование, к. 5, София, с. 87 – 97. София


 
  Статия
 
 Издадено
  12295
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/