Няголова М. (2008) Към етнопсихологията на общуването: празниците на село Шипково, Троянско, сб. “Народна култура на балканджиите”, под ред. на А. Гоев, АЕК “Етър”, изд. “Фабер”, т. VII, 2007, Габрово, с. 21 - 30.


Няголова, Марияна (2008) Няголова М. (2008) Към етнопсихологията на общуването: празниците на село Шипково, Троянско, сб. “Народна култура на балканджиите”, под ред. на А. Гоев, АЕК “Етър”, изд. “Фабер”, т. VII, 2007, Габрово, с. 21 - 30. Габрово


 
  Статия
 
 Издадено
  12294
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/