Няголова М. (2009) Никола Алексиев – творец и историк на националното образование, сп. Педагогически алманах, XIV, 1-2, 2007, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 365 – 381.


Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Никола Алексиев – творец и историк на националното образование, сп. Педагогически алманах, XIV, 1-2, 2007, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 365 – 381. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12292
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/