Няголова М. (2009) Теоретическите и практическите измерения на хуманизма в творчеството на Абрахам Маслоу, сборник «Психология 2008», «Диоген», Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 94 - 111, Велико Търново.


Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Теоретическите и практическите измерения на хуманизма в творчеството на Абрахам Маслоу, сборник «Психология 2008», «Диоген», Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 94 - 111, Велико Търново. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12291
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/