Няголова М. (2009) Едно наблюдение върху историята и развитието на психологията в Унгария, Дни на науката’2008, Великотърновски клон на съюза на учените в България, под ред. на Ив. Харалампиев, 2009, с. 90 – 99.


Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Едно наблюдение върху историята и развитието на психологията в Унгария, Дни на науката’2008, Великотърновски клон на съюза на учените в България, под ред. на Ив. Харалампиев, 2009, с. 90 – 99. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12289
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/