Няголова М. (2009) Поглед към историята и съвременното състояние на психологията в Беларус, Психология 2009, Диоген, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2009, с. 76 – 82.


Няголова, Марияна (2009) Няголова М. (2009) Поглед към историята и съвременното състояние на психологията в Беларус, Психология 2009, Диоген, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2009, с. 76 – 82. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12287
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/